Promocja europejskiej wieprzowiny

Kampania promocyjno-informacyjna pt. „Rozsmakuj się w Europie” dotyczy mięsa wieprzowego i realizowana jest na rynkach Japonii i Kanady w latach 2015-2018. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej.
Organizatorami kampanii są: Związek Polskie Mięso i Agencja Rynku Rolnego.
Za realizację kampanii odpowiadają: SPC House of Media i Legend Group.

Let’s Meat! Dowiedz się więcej, przeglądając naszą stronę!

TOP