Przedstawiciel realizatorów kampanii:

SPC House of Media
ul. Madalińskiego 20 / 1A
02-513 Warszawa
Telefon: +48 22 439 06 00
E-mail: info@letsmeat.eu
www.spchouseofmedia.pl

Przedstawiciel organizatorów kampanii:

Związek Polskie Mięso
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
Telefon: +48 22 830 26 56
E-mail: info@polskie-mieso.pl
www.polskie-mieso.pl

TOP